Navigation

2016-11-01En världsnyhet

Idag lanserar vi Röshults Booster BBQ Grill!
Booster BBQ Grill är en kolgrill där glödbädden regleras med hjälp av ljudlöst infraljud. Grillen kombinerar den senaste tekniken med samma eleganta designspråk som våra tidigare produkter. Vi tar nu grillningen till en helt ny nivå!

Fördelar med Booster BBQ Grill:
Istället för en uppvärmningstid på 20-30 minuter tar det nu endast 5-7 minuter.
Du kan själv reglera intensiteten på glödbädden och grilltemperaturen mellan 150°c to 350°c.
Den tar bort lågorna som kan uppkomma då fett droppar ner i kolen.
Fullständig förbränning vilket innebär minimalt med rök.
Konsumtionen av kol är cirka en tredjedel i jämförelse med en vanlig kolgrill.

Läs mer om Booster Grill på boostergrill.com

glow-wp back-wp booster_reglage

* * *


Nyheter