Invigning 27/9 2011

Restad, Vänersborg

Västfastigheter

Peab

Frenning & Sjögren Arkitekter AB