Navigation

Pierre Sindre

Arkitekt / Formgivare verksam i Stockholm
Utbildning: Konstfack 2001-2007
Magisterexamen i inredningsarkitektur & möbeldesign