Navigation

2015-01-30Fim Umbrellas

Röshults representerar FIM-Umbrellas i Sverige och Norge

FIM är specialiserade på premiumparasoller och solskyddssystem, för både offentlig miljö och privatkunder. Med ett distributionsnätverk som täcker mer än 40 länder runtom i världen är FIM’s produktion  fullständig i Italien. FIM kombinerar tradition, teknologi och hantverk. De material som används är innovativa och av premiumkvalitet; designen är precis som Röshults, modern och stilren med starkt fokus på elegans som passar in i alla miljöer. FIM’s produkter är konstruerade för att motstå väder, vind och tidens slitage.

Möt Röshults och FIM-Umbrellas på 
Stockholm Furniture Fair 3-7 februari
Monter: B12:02

* * *


2015-01-23

PRODUKTIONS- OCH INKÖPSANSVARIG

”Vi söker en erfaren produktions- och inköpsansvarig med bred kompetens. Du kommer att vara med att säkerställa bolagets produktionsflöde och kvalité anpassat till företagets varumärke i lyxsegmentet på en internationell arena. Du får total ansvar, sitter med i ledningsgruppen och kommer att jobba mot en högt uppsatt affärsplan.”

Uppdragets innehåll och ansvar:

Att ansvara för och utveckla bolagets hela varuflödeskedja. Du driver produktutvecklingen till att ansvara för produktion och kvalitetssäkring. Produktions- och inköps ansvarig driver avdelningen själv, vilket innebär att du får både stort ansvar till en stor bredd av arbetsuppgifter. Du håller i förhandling med leverantörer till säkerställer rutiner och kvalitéer till att sköta inköp och prissättning. Du har bra material kunskap och behärskar ritnings program.

Ansvar:

 • Att uppsatt mål för TB uppnås och efterföljs
 • Att prissättning sker i relation till varumärkets prisstrategi
 • Prisförhandling och inköp mot leverantör av bolagets alla produkter och emballage.
 • Orderläggning mot leverantör (order och prover)
 • Leveransplanering och leveransbevakning
 • Lagerstatus och lagernivåer.
 • Utveckla och konstruera produkterna samt kvalitetskontroll av såväl prover som leveranser för att säkerställa produktens funktionalitet och kvalité.
 • Bolagets alla produktionsritningar är uppdaterade och korrekta.
 • Att kvalitetsnormer i paritet med varumärkets position på marknaden efterföljs.
 • Reklamationer
 • Produktutvecklings processen från ide till färdig produkt.
 • Upprättar avtal med bolagets leverantörer där bolagets krav på leverantören regleras och efterföljs.
 • Upprättar dokumentation kring instruktioner, monteringsanvisningar, användarmanualer, material och skötselråd, garantier utefter olika länders krav eller normer.
 • Framtagning och ev genomförande av utbildning till säljare och kunder kring bolaget produkter och material.
 • Att designskydd säkerställs.
 • Emballage- och Packningsfrågor
 • Hantering & budgetansvar för lagerhållning och distribution
 • Säkerhet & Performance planning
 • Transportplanering
 • Produktivitetskontroll
 • Förhandling med speditörer

Kompetensförväntan:

 • Erfarenhet från liknande tjänst
 • Behärskar de vanligaste ritnings programmen.
 • Materialkunskap kring bolagets produkter
 • Van vid förhandling
 • Word & Excel
 • Engelska i tal och skrift

Skicka din ansökan till: tobias@roshults.se

* * *


2014-12-29

Vi söker ny Marknadschef

Marketing Director

”Vi söker en erfaren marknadsansvarig med bred kompetens. Du kommer att vara med att bygga företagets varumärke i lyxsegmentet på en internationell arena. Du får total ansvar, sitter med i ledningsgruppen och kommer att jobba mot en högt uppsatt affärsplan.”

Uppdragets innehåll och ansvar:

Marknadschefen ska aktivt och på eget initiativ analysera företagets marknadsposition och lägga fram förslag till förändringar, förbättringar och övriga åtgärder som behövs för att utveckla företaget. Marknadschefen driver avdelningen själv, vilket kräver kunskaper som grafisk formgivare, projektledning, it- webbkunskaper och foto- bildhantering. Marknadschefen är organisatoriskt placerad under företagets VD och ingår i ledningsgruppen. Marknadschefen ansvarar inför företaget VD. Marknadschefen ansvarar för att företaget och dess produkter når marknaden och den valda målgruppen. Huvudsyftet i marknadschefens uppdrag är att förstärka bolagets varumärke och position i lyxsegmentet på en internationell arena och i alla delar skapa försäljning genom säljfrämjande marknadsåtgärder. Marknadschefen ska utgå från Jönköping.

 Marknadschfens ansvar:

 • VERKSAMHETEN
 • Leder och fördelar arbetet på avdelningen
 • Det totala budgetansvaret för avdelningen
 • Att hålla den för avdelningen uppsatta kostnadsbudget.
 • Att tidscykeln följs.
 • Arbeta med marknadsföring både strategiskt och operativt.
 • Sätta mål, följa upp, analysera och skapa nya aktiviteter
 • Ta fram marknadsplan för bolaget.
 • Effektivt välja marknadsföringskanaler.
 • Delaktig i företagets strategiska planering, sortimentsuppbyggnad och anpassning till området.
 • MÄSSOR
 • Ansvarar för mässor och event.
 • Ansvarar för aktiviteter före – under – efter mässan
 • Ansvara för mässplan
 • Ansvara för mässrapport
 • KOMMUNIKATION
 • Ansvara för relationer, kommunikation, reklam och pr.
 • Ansvara företagets grafiska profil och ta fram dess grafiska manual.
 • Ansvara för företagets externa marknadskommunikation.
 • Ansvara för hemsida, webbshop och övriga sociala medier. (uppdatera, underhålla, utveckla)
 • Ansvara för alla kommunikation (planera och producera manualer, hangtags, produktkatalog, nyhetsbrev, brevmallar, visitkort, annonser etc)
 • Utföra reklam efter hur och var företaget vill synas.
 • KONTAKTER
 • Ta hand om befintliga kontakter – kunder, tryckeri, samarbetspartners.
 • Knyta nya kontakter
 • KAMPANJARBETE
 • Ta fram olika aktiviteter / kampanjer som ska ut i annons och marknad.
 • Skriva och skicka ut pressreleaser
 • Ansvara för företagets marknadsstrategi
 • VARUMÄRKE
 • Att tillsammans med VD förstärka företagets position och varumärke på marknaden.
 • Ansvara för konkurrentbevakning.
 • Ansvara för marknads- och attitydundersökningar
 • MÅNATLIG RAPPORTERING TILL STYRELSEN / VD
 • Rapporterar om marknadsplanen, utfall, prognos, analys
 • Löpande analysera och följa upp marknadsaktiviteter
 • Kommande aktiviteter, planer och rapporter
 • TJÄNSTEN KRÄVER FÖLJANDE PROGRAM KUNSKAPER:
 • Indesign
 • Photoshop
 • Illustator
 • Excel
 • Word
 • TJÄNSTER KRÄVER FÖLJANDE KUNSKAPER:
 • Engelska – mkt goda i tal och skrift
 • It- och webbrelaterade kunskaper
 • Vana vid projektledning och förhandling

Skicka din ansökan till: tobias@roshults.se

* * *


2014-12-17

Öppetider under jul

23 – 28 December – Closed

29 December – Open

30 December – Open (8-12)

31 December – 4 January Closed

5 January Open (8-12)

6 January Closed

* * *


2014-09-25Succé i Paris

Tack alla som gjorde Maison & Objet till en succe! Det var otroligt trevligt att träffa kunder, leverantörer, butiker, agenter och andra mässbesökare. Hoppas vi ses nästa år igen!

 

Maison Objet 2014

Maison Objet 2014

Maison Objet 2014

Maison Objet 2014

* * *


2014-08-26MAISON&OBJET

Meet us in Paris

MAISON&OBJET, 5 – 9 september, Hall 5B R8

 

* * *


2014-06-11Monaco Lounge Series

Röshults lanserar denna höst de första innomhusmöblerna under namnet Monaco Lounge Series. Endast ett fåtal återförsäljare kommer ha möjligheten att sälja dem under detta året. Mer information kommer snart.

* * *


2014-04-28Röshults Outlet Shop

Lördag den 3:e maj slår vi upp portarna för vår nya Outlet shop. Den kommer vara öppen på Lördagar mellan klockan 10-13. Här kommer du kunna fynda prover, utgående produkter, andrasortering.

Österängsvägen 3. Klicka här för karta

Varmt välkomna!

* * *


Nyheter